მთავარი
ავტორი
ხათუნა ბურკაძე
პროფესორი
საქართველო
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი