მთავარი
ავტორი
თედო ნინიძე
სამართლის დოქტორი
საქართველო
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
ავტორის სტატიები