მთავარი
ავტორი
რატი ბრეგაძე
საქართველოს იუსტიციის მინისტრი
საქართველო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
ავტორის სტატიები