მთავარი
ავტორი
ბექა ქანთარია
სამართლის დოქტორი
საქართველო
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ავტორის სტატიები