მთავარი
ავტორი
მინდია უგრეხელიძე
სამართლის დოქტორი
საქართველო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
ავტორის სტატიები