მთავარი
სარედაქციო კოლეგია
რედაქტორი
სამართლის დოქტორი
საქართველო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
გამოცემათა გამწესრიგებელი
სამართლის დოქტორი
საქართველო
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
სარედაქციო კოლეგია
საქართველოს იუსტიციის მინისტრი
საქართველო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
სამართლის დოქტორი
საქართველო
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
სამართლის დოქტორი, პროფესორი
საქართველო
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე
სამართლის დოქტორი, პროფესორი
საქართველო
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი
დოქტორი
საქართველო
საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე
დოქტორი
ბელგია
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი
დოქტორი
აშშ
ჰამლაინის უნივერსიტეტის აღიარებული პროფესორი