მთავარი
ავტორი
ნინო ქადაგიძე
დოქტორი
საქართველო
საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე
ავტორის სტატიები